Kvalita

Naše laboratoř se koncem roku 2015 stala členem Mezinárodní asociace pro genetiku zvířat (Internationa Society of Animal Genetics - ISAG) a od té doby jsme procházeli srovnávacími testy pro genetické profilování u psů a skotu. Tato novinka umožní lepší mezilaboratorní srovnání u členských ISAG laboratoří. V současnosti vydáváme zcela nové certifikáty dle těchto srovnávacích testů.