Služby

V současné době nabízíme tyto služby:

Vánoční dárkový poukaz

810,- Kč

Pro všechny majitele čtyřnohých kamarádů.

Chci vědět více

Juvenilní laryngální paralýza a polyneuropatie (JLPP)

1150,- Kč

Testujeme deleci v genu RAB3GAP1

Chci vědět více

Lokus D

900,- Kč

Testujeme přítomnost mutace v pozici -22 v 5'UTR genu MLPH

Chci vědět více

Testování výrazných znaků obočí a vousů

900,- Kč

Testujeme inzerci v genu RSPO2

Chci vědět více

Testování délky srsti

900,- Kč

Testujeme přítomnost mutace v pozici 284 genu FGF5

Chci vědět více

Určování parentity

zdarma ke genetickým profilům

Testujeme, zda genetický profil daného jedince odpovídá genetickému profilu, který mohl zdědit po svých předpokládaných rodičích.

Chci vědět více

Lokus B

900,- Kč

Testujeme přítomnost mutací bs (C991T), bd (1033-6del)a bc (T121A) v genu TYRP1

Chci vědět více

Dwarfismus

900,- Kč

Testujeme přítomnost delece v intronu mezi exony 5 a 6 genu LHX3

Chci vědět více

Degenerativní myelopatie

900,- Kč Dočasně pozastaveno

Testujeme přítomnost mutace v pozici 118 genu SOD1.

Chci vědět více

Maligní hypertermie

900,- Kč

Testujeme přítomnost mutace v kódující oblasti genu RYR1

Chci vědět více

Genetický profil

900,- Kč

Testujeme 22 markerů zahrnutých v panelu ISAG (International Society for Animal Genetics).

Chci vědět více