Služby

V současné době nabízíme tyto služby:


Pro psy

Von Willebrandova nemoc typ 2

1150,- Kč

testujeme mutaci v exonu 28

Chci vědět více

Von Willebrandova nemoc typ 1

1150,- Kč

testujeme mutaci v exonu 43

Chci vědět více

Juvenilní laryngální paralýza a polyneuropatie (JLPP)

1150,- Kč

Testujeme deleci v genu RAB3GAP1

Chci vědět více

Lokus D

990,- Kč

Testujeme přítomnost mutace v pozici -22 v 5'UTR genu MLPH

Chci vědět více

Testování délky srsti

1100,- Kč

Testujeme přítomnost mutace v pozici 284 genu FGF5

Chci vědět více

Testování výrazných znaků obočí a vousů

900,- Kč

Testujeme inzerci v genu RSPO2

Chci vědět více

Maligní hypertermie

1100,- Kč

Testujeme přítomnost mutace v kódující oblasti genu RYR1

Chci vědět více

Lokus B

1100,- Kč

Testujeme přítomnost mutací bs (C991T), bd (1033-6del)a bc (T121A) v genu TYRP1

Chci vědět více

Genetický profil

1000,- Kč

Testujeme 22 markerů zahrnutých v panelu ISAG (International Society for Animal Genetics).

Chci vědět více

Vlnitost srsti

1150,- Kč

testování mutace v genu KRT71

Chci vědět více

Určování parentity

zdarma ke genetickým profilům

Testujeme, zda genetický profil daného jedince odpovídá genetickému profilu, který mohl zdědit po svých předpokládaných rodičích.

Chci vědět více

Dwarfismus

1100,- Kč

Testujeme přítomnost delece v intronu mezi exony 5 a 6 genu LHX3

Chci vědět více

Degenerativní myelopatie

1100,- Kč Dočasně pozastaveno

Testujeme přítomnost mutace v pozici 118 genu SOD1.

Chci vědět více