Degenerativní myelopatie

Degenerativní myelopatie (DM) je chronické progresivní onemocnění postihující míchu. První příznaky bývají patrné na zadních končetinách, kde se projeví slabší svalový tonus a postupně může dojít až k svalové atrofii a úplné paralýze. Bylo zjištěno, že výskyt onemocnění souvisí s mutací v genu SOD1 (gen který je zodpovědný za vazbu iontů mědi a zinku a ničí volné radikály)a projevuje se až ve vyšším věku zvířete v závislosti na pracovním vytížení, výživě, hladině hormonů a dalších faktorech. Toto onemocnění je obzvláště nebezpečné pro chov z několika důvodů: i) obvykle se projeví až v době, kdy má zvíře již potomky a tyto vlohy jsou předány do dalších generací, ii) oproti většině známých geneticky podmíněných chorob se DM může projevit i pokud má pes pouze jednu mutovanou alelu (vlohu pouze po jednom rodiči). V takovém případě jsou vlohy k DM slabší a pravděpodobnost, že se DM rozvine je nízká. Pokud má pes obě mutované alely (vlohy k DM po obou rodičích), neznamená to, že již má DM, ale pouze to, že k ní má mnohem vyšší předpoklady. Pro úspěšný chov je žádoucí omezit rizika spojená s přenosem DM do dalších generací, avšak frekvence mutovaných alel u jednotlivých plemen mohou být vysoké a nelze z chovu odstranit všechny zvířata nesoucí tyto vlohy. U některých plemen je frekvence psů bez mutace pouze okolo 10%, přesto postižená zvířata nemusí vykazovat známky onemocnění.

Poprvé byla DM popsána u německých ovčáků, avšak její výskyt se nevyhýbá ani jiným ovčáckým a pasteveckým psům. Výskyt DM byl také zjištěn i u boxerů, rhodézských ridgebacků, bernských salašnických psů, sibiřských husky a různých plemen teriérů. Chcete-li mít jistotu, zda i váš pes nese dispozice k DM, nechte jej otestovat.

Testování degenerativní myelopatie nabízíme v kombinaci s testováním dwarfismu za zvýhodněnou cenu 1600,- Kč za oba testy.


Problematika patentu na degenraivní myelopatii:

5.11.2014 byl publikován patent týmem vědců z Massachusetts platící v Evropské patentové unii (EPU). O stejný patent mají zažádáno v Japonsku, Kanadě, Austrálii a v USA. Ve stejné době, kdy byl přijat v EPU, byl finálně zamítnut v USA ve všech bodech a nárocích. 

Autoři si patentovali celý gen a jeho mutace, podle kterých se diagnostikuje degenerativní myelopatie. Výčtem všech běžně užívaných molekulárních metod a konstatováním, že jde o všechny psí plemena a jejich křížence znemožnili komukoliv v EPU, aby diagnostikoval či vyvíjel léčbu na degenerativní myelopatii. Jako pracovníci v oboru chápeme touhu našich kolegů, aby se na jejich objevech neobohacovaly další osoby, avšak patent v jeho současné podobě naprosto porušuje veškerou etiku vědecké práce. Patenty nesmějí zamezovat diagnostice a léčbě lidí i zvířat. Z tohoto důvodu byl v USA patent zamítnut, protože nároky v něm jsou pokládány za zákony přírody, které jsou nepatentovatelné, a autorům bylo doporučeno, aby patentovali pouze jasnou metodiku, nikoliv výčet obecně známých postupů. V USA byl precedentně zrušen podobný typ patentu, který byl vytvořen na známé geny BRCA1 a BRCA2, které určují vlohy k rakovině prsu, vaječníků a prostaty u lidí. Od té doby jsou patenty tohoto typu v USA rušeny a žádné další nejsou přijímány. 

Co je a není možné v oblasti genových patentů je velmi hezky shrnuto zde.

Ve spolupráci s Českou zemědělskou Univerzitou jsme zahájili případovou studii frekvence výskytu degenerativní myelopatie u Českých plemen. Vaše vzorky mohou být zpracovány v rámci této studie.


Objednat vyšetření

  • Cena:1100,- Kč Dočasně pozastaveno
  • Pro:psy

Testujeme přítomnost mutace v pozici 118 genu SOD1.