Lokus D

Testování je možné u všech psích plemen.

Lokus D je historické označení pro úsek DNA, který kóduje gen MLPH, což je gen pro bílkovinu zvanou melanophilin. Rolí melanophilinu je správná distribuce buněčných pigmentů. Pokud jedinec kóduje dvě nefunkční alely genu pro melanophilin (d/d), projeví se to „zředěním“ barvy psa (např. černá se mění na modrou). U některých plemen je toto zředění žádoucí (např. výmarští ohaři), u jiných vede naopak jeho projev k vyloučení z chovu.

Psi se dvěmi nefunkčními alelami genu pro melanophilin jsou více náchylní k alopecii. Testování je tedy vhodné, nejen pro zjištění barevných vloh, ale také pro ověření vloh k poruchám osrstění.

V současné době připravujeme testování dalších lokusů, které ovlivňují barvu srsti. Pokud máte zájem i o vyšetření konkrétních lokusů, napište nám.

Testování je možné v kombinaci s Lokusem B za zvýhodněnou cenu 1.900,- Kč

Objednat vyšetření

  • Cena:990,- Kč
  • Pro:psy

Testujeme přítomnost mutace v pozici -22 v 5'UTR genu MLPH


Zjistěte vše o svém psovi