Maligní hypertermie

Testování je možné u všech psích plemen.

Maligní hypertermie je genetické onemocnění, které se dědí autosomálně dominantně. To znamená, že se projeví u každého jedince, který zdědí byť jen jednu mutovanou alelu RYR1 (označujeme jako alela T). Gen RYR1 kóduje protein, který hraje důležitou roli v kalciovém metabolismu svalových buněk. U jedinců nesoucích alespoň jednu mutovanou alelu dojde při kontaktu se spouštěči (nejčastěji při narkóze vlivem anestetik) k nekontrolovatelné svalové kontrakci, která vede k prudkému zvýšení tělesné teploty. Pokud není narkóza včas ukončena, může dojít k dalším komplikacím, jako je selhání ledvin, arytmie a k následné smrti. Psi s touto mutací nemají žádné klinické příznaky až do kontaktu se spouštěči. 

Vlohy pro maligní hypertermii se vyskytují náhodně téměř u všech psích plemen. Pokud je pravděpodobné, že váš pes bude muset v budoucnu podstoupit chirurgický zákrok, rentgenové vyšetření či jiné úkony při plné narkóze a chcete mít jistotu, že vše proběhne bez komplikací, je dobré nechat jej otestovat.

Objednat vyšetření

  • Cena:1100,- Kč
  • Pro:psy

Testujeme přítomnost mutace v kódující oblasti genu RYR1


Zjistěte vše o svém psovi