Výzkum

Kromě aplikované genetiky se pracovníci veterinární laboratoře GenRex věnují i základnímu výzkumu genetické variability domestikovaných i volně žijících živočichů. Během této práce spolupracují s mnoha předními českými i zahraničními odborníky a jejich práce je mezinárodně ceněna pro vysoký standard.

O našich nejnovějších objevech Vás budeme pravidelně informovat